0646625323 info@vivestra.nl

Diensten

Jongerenwerk is een laagdrempelige basisvoorziening in de infrastructuur van het sociale domein. Gaat het over welzijn, gezondheid en zorg dan tellen alle jongeren in de leeftijd van 10 tot 25 voor Vivestra mee. Jongerenwerk richt zich vaak op die tieners en jongeren die net wat meer aandacht nodig hebben in hun puberteit, en jongvolwassenen die de stap maken naar volledige volwassenheid.

Jongerenwerk

Het jongerenwerk probeert hun kans op  maatschappelijk uitval en problemen, thuis, op school of in hun vrije tijd zo klein mogelijk te maken en te houden. Dit doet Vivestra or middel van activiteiten, proactief contact leggen en begeleiding, waar de invalshoek de (be)leefwereld van de tiener(s) of jongere(n) zelf leidend in is. De inhoud van jongerenwerk hangt vaak af van lokale zorgen, vragen en behoeften onder tieners en jongeren én de invulling van het lokale jeugdbeleid.

Jongerenwerk van Vivestra richt zich voornamelijk op de volgende doelen:

  • Bevorderen van jeugdparticipatie
  • Vorming en opvoeding
  • Educatie en voorlichting (non-formeel leren)
  • Versterken van sociale verbindingen in de buurt/wijk of stadsdeel
  • Ontmoeting en recreatie

Vivestra geeft invulling aan het jongerenwerk volgens haar visie dat alle jeugd zich wilt ontwikkelen, zij willen groeien en leren. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden; wij zijn professioneel, betrokken en dichtbij.

Ambulant jongerenwerk

Ambulant jongerenwerk is net als jongerenwerk een manier om in contact te komen met tieners en jongeren, het grote verschil is dat je met ambulant jongerenwerk voornamelijk daar, op die plekken bent waar tieners en jongeren zich ook bevinden. Op pleintjes, hangplekken en schoolpleinen bijvoorbeeld. Vivestra heeft meer dan 10 jaar ervaring in ambulant jongerenwerk en beschikt daarom over een grote mate van expertise rondom ambulant jongerenwerk.

Deze dienst komt meestal het beste tot zijn recht in combinatie met een huiskamer of jongerencentrum en een pedagogisch, educatief activiteiten-aanbod. Die “driehoek” levert je het beste resultaat op en heeft het meeste impact op tieners en/of jongeren.

Huiskamer of jongerencentrum

Dit is een fysieke locatie waar tieners- en jongeren in hun vrije tijd terecht kunnen. Waar ze worden uitgedaagd en geprikkeld middels educatieve en vormende activiteiten. Vivestra neemt zowel het beheer, de programmering en de uitvoering op zich en zorgt op die manier voor een extra laag in de pedagogische basis in jouw wijk of gemeente. Vivestra beschikt over vaardige professionals die thuis zijn in het ontwikkelen van een educatief programma en die prima aansluiten bij de belevingswereld van de jeugd.

Heb jij een huiskamer of jongerencentrum en wil je weten wat Vivestra voor je kan betekenen? Wij staan je graag te woord!

School jongerenwerk

Schooljongerenwerk is een combinatie van 3 diensten van Vivestra op een locatie; de school, het schoolplein en de directe omgeving van de school. Zowel ambulant jongerenwerk, een inloop/locatie in school als een informatieve en adviserende functie zijn van grote nut als deze in een schoolse omgeving worden ingezet. Hiermee krijgen leerlingen en studenten de mogelijkheid om, ook tijdens school, deelnemer en ontwikkelaar te zijn van diverse activiteiten in hun wijk of gemeente.

De brugfunctie van Schooljongerenwerk tussen andere instellingen en instanties is waardevol omdat het ambulante jongerenwerk tieners en jongeren bereikt die, bij zorgen of vragen, niet altijd in beeld raken bij reguliere zorg en/of andere welzijnswerk aanbieders. Een inloop geeft hen een fysieke ruimte om op een laagdrempelige wijze kennis te maken met o.a. sociaal-maatschappelijk ondernemen en jongerenparticipatie. De informatieve en adviserende functie van Schooljongerenwerk geeft hen de mogelijkheid om met vragen en zorgen terecht te kunnen bij een professional die hen kan ondersteunen vanuit hun belevingswereld.

In plaats van lang rond te lopen met zorgen en/of vragen kunnen zij direct bij de aanwezige jongerenwerker(s) terecht. De werkvorm Schooljongerenwerk heeft je onwijs veel te bieden, zowel op preventief vlak als op vormend en participatief vlak.

Meidenwerk

Meidenwerk is het sekse-specifiek werken met meiden en jonge vrouwen in de leeftijd van 10-23 jaar. Binnen het jongerenwerk is het werken gericht op meiden en jonge vrouwen relatief nieuw en kan het beste worden omschreven als een sociaal-agogische werkwijze. Met activiteiten, en jongeren coaching werkt Vivestra aan het versterken van de eigen ‘ik’, het (aan)leren van het uiten van de eigen ‘ik’ en het (aan)leren van vaardigheden die nodig zijn om invulling te geven aan het vormen van de eigen identiteit.

Dit doet Vivestra met een invalshoek vanuit hun eigen belevingswereld en zorgt hiermee dat er, zo precies mogelijk, wordt aangesloten op de vraag en de behoefte die onder deze groep jeugdigen speelt. Hierbij valt de denken aan informele ontmoetingsmomenten, creatieve en kunstzinnige activiteiten en peer-to-peer bijeenkomsten gericht op (jong) vrouw zijn. Dit alles in het kader van empowerment en het versterken van de eigen kracht.

Activiteiten

De activiteiten van Vivestra tonen bij uitstek de kern van onze missie. Met expertise en grote betrokkenheid biedt Vivestra een grote diversiteit aan activiteiten die stuk voor stuk gericht zijn op de positieve en pedagogische ontwikkeling van tieners en jongeren. Je kunt een keuze maken uit een groot aanbod of, als dat nodig is, dan maken we samen een pakket op maat. Onze activiteiten zijn thema-gericht, hierbij kun je denken aan ICT, gaming, dans en muziek, historie of sport en spel. Neem voor het volledige aanbod contact op met Vivestra.